Privacy

De VLR neemt uw privacy heel ernstig.

  • We gebruiken alleen cookies om het navigeren door de site mogelijk te maken.
  • De gegevens in verband met naam, adres en betaling van het lidgeld wordt beheerd door Alumni, en gebruiken wij enkele en alleen om desgevallend te controleren of u in orde bent met betaling, en om u te contacteren voor de distributie van het tijdschrift.