Romaneske

Romaneske is het driemaandelijkse tijdschrift van de VLR. Het redactioneel concept van het blad bestaat uit een evenwichtige combinatie van “academisch” geïnspireerde artikels, interviews met romanisten en artikels gelinkt aan de “romaanse” cultuur.


Abonnementen

 • Het abonnement beslaat een kalenderjaar.
 • Eén jaargang telt drie nummers en één nummer van Uit het Erasmushuis, het uitvoerige jaarboek van Alumni Letteren Lovanienses
 • Prijzen 2015:
  • België : 23,00 EUR
  • Buitenland – Europese Unie: 33,00 EUR netto bij ontvangst
  • Buitenland – Rest v.d. wereld (Air Mail): 47,00 EUR netto bij ontvangst
 • Onze leden-abonnees ontvangen in de loop van januari een uitnodiging om hun lidmaatschap te hernieuwen.
 • Als u het tijdschrift Romaneske wilt ontvangen, stuur een e-mail naar info [AT] vlrom.be
 • Belangrijk: vanaf 2005 publiceert Romaneske geen artikels meer over het onderwijs Frans in het middelbaar en volwassenenonderwijs. Daarvoor werd een nieuw tijdschrift opgericht: Profff.

Inhoudstafels ( met online artikels )

Tot en met 2008.4 : inhoud volledig online (behalve artikels met tijdelijke draagwijdte of waarvan de oorspronkelijke illustraties niet weergegeven kunnen worden).

Recentere nummers : één of twee artikels online. De inhoud van deze nummers komt gaandeweg volledig online.


De redactie

 • Barbara De Cock
 • Hans Le Roy
 • Ann-Sophie Noreille
 • Marcela Scibiorska
 • Tom Serpieters
 • Hugo Sonneville
 • Alexander Swerts
 • Sara Szoc
 • Karen Tahon
 • Carmen Van Den Bergh
 • Tom Velghe
 • Stijn Verleyen
 • Aurélie Welcomme

U kan ons bereiken op het volgend adres :

Carmen Van den bergh, Faculteit Letteren, Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven – Carmen.VandenBergh at kuleuven.be


Verschijningsdata en deadlines

Verschijningsdata : eind maart, eind juni (nummer van Uit het Erasmushuis), eind september, eind december Deadlines voor ontvangst van kopij : 1 februari, 15 juni, 15 september


Adverteren in Romaneske

Wil u adverteren in ons tijdschrift? Dat kan! Contacteer ons om de voorwaarden te kennen.